Prepari la seva empresa pel BREXIT

La Comissió Europea ha intensificat la comunicació amb les empreses de la UE per a la preparació aduanera d'una falta d'acord, que estableixi un període transitori fins a finals de 2020 per a l'entrada ordenada del Regne Unit de la UE (amb la possibilitat d'una pròrroga prevista en l'acord de retirada), el Regne Unit serà tractat com a país tercer a efectes aduaneros a partir del 30 de març de 2019.

És urgent que les empreses de la UE comencin a preparar-se per a la sortida del Regne Unit de la UE, en cas que encara no ho hagin fet.
 
Amb l'objectiu d'evitar perturbacions, totes les empreses afectades han de preparar-se, prendre totes les decisions necessàries i adoptar totes les mesures administratives necessàries abans del 30 de març de 2019.
 
Per ajudar a les empreses a fer-ho, la Comissió Europea ha elaborat una «llista de control de cara a Brexit» i una pàgina web específica amb una llista de consells pràctics i recomanacions.