SEGELL COMERÇ DE CONFIANÇA

Empreses amb "Segell de Confiança":
 • FORN RIPOLLÉS S L
 • SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLÓ 1363-CAT
 • JACOBA LOURDES MARQUÉS BALAGUÉ
 • Mª JOSÉ FERRÉ ANDREU
 • FILAMAN SL
 • ALÍCIA VALLDEPEREZ CID
 • CALFRI S A
 • EBREQUALITAT SL
 • MODEROGAR SL
 • AMADOR QUEROL LACUEVA (DIA)
 • DECORA-GEMMA LLANGOSTERA PRATS
 • JOAN BEL GISBERT
 • RICARD CHOPO REVERTE
 • PASTISSERIA LA MANJOIA SLU
 • HERRAIZ MAQUINARIA ICA S A
 • RUSTICAS FAIGES S L
 • SOLDEBRE S COOP SL
 • ALSO CASALS INSTAL·LACIONS SL
 • FABREGUES MOTORSPORTS SL (FÀBREGUES NENS)
 • FABREGUES MOTORSPORTS SL
 • PINTURAS TARRAGONA 2000 SL
 • PINTURAS TARRAGONA 2000 SL
 • FARMÀCIA SEGALLA REVERTÉ CB
 • PARAFARMÀCIA SANODON SLU

El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustos exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques de conformitat amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'activitat comercial a Establiments Físics i no sedentaris publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç de el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Necessites acreditar les mesures de seguretat i higiene del teu establiment comercial?

A la Cambra de Comerç de Tortosa:

 • Emetem el segell Comerç de Confiança per reforçar la relació amb els teus clients.
 • Dirigit a establiments comercials de compravenda de productes i / o serveis.

El comerç haurà d'emplenar la sol·licitud i aportar la documentació sol·licitada, que inclou una declaració responsable en la qual, entre altres qüestions, es compromet a l'elaboració d'un Protocol i Guia de Bones Pràctiques.

Sol·licita’ns informació complimentant el següent formulari:

Informació Online