Formació Contínua

La formació contínua dels treballadors s’ha convertit en una activitat imprescindible dins el marc de la vida de les empreses per aconseguir objectius i resultats.

El nostre objectiu és oferir formació de qualitat, encaminada a enfortir la capacitat de gestió d’acord amb les necessitats de l’empresari, ajudant-los a millorar la seva qualitat i a adaptar-se als nous reptes mitjançant una millora de les competències del lloc de treball indispensable per enfortir la situació competitiva de les empreses i del seu personal.

Títol Data Tipus Àrea
SESSIÓ INFORMATIVA "1er SHOWROOM DE FINANÇAMENT DE TORTOSA" 28/06/2017 Conferències Econòmic Financera
JORNADA "L'EMPRESA DE VALOR AFEGIT" 06/07/2017 Conferències Gestió Empresarial