dimecres, 2 agost, 2017

El 2 d’octubre s’obre el procés electoral per a la renovació del Plenari de la Cambra de Comerç de Tortosa

El passat 31 de juliol el Ple de la Cambra es va reunir per aprovar la modificació del reglament de règim intern per adaptar-lo al nou decret electoral. Com a principals novetats des les últimes eleccions celebrades l’any 2010, on va ser reelegit l’empresari José Luis Mora, i posteriorment l’any 2014 es va produir el relleu per l’actual president José Maria Chavarria. La Cambra Oficial de Comerç de Tortosa tindrà 21 empresaris vocals en lloc dels actuals 29, dels quals:

14 membres seran representants de totes les empreses pertanyents al cens públic de la Cambra amb atenció als diferents sectors econòmics del territori elegits per sufragi universal.

2 membres que seran representants d’empreses i persones de reconegut prestigi a la vida econòmica dins de la demarcació cameral, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives. En aquest cas l’AECE i Pimec TE.

i la principal novetat d’aquesta nova legislatura;

5 empreses representaran a les empreses de major aportació voluntària, ja que des del desembre del 2010 la afiliació a la Cambra és obligatòria, però el pagament es voluntari a canvi de la prestació de productes i serveis.

També com a novetat el  president o presidenta serà elegible per un màxim de dos mandats consecutius.