dijous, 4 octubre, 2018

La Cambra de Comerç presents al Showroom de finançament per a la internacionalització, que organitzat per ACCIÓ, va tenir lloc ahir al Consell Comarcal de Montsià

L’alumnat i el professorat del CFGS de Comerç Internacional de la Sénia van gaudit d'aquest seminari i van poder contactar amb entitats de finançament especialitzades en el comerç internacional, ampliant d'aquesta manera els coneixements adquirits en el mòdul de Finançament internacional que s’imparteix al Cicle formatiu de grau superior.