dissabte, 30 maig, 2020

Les Cambres de Comerç creen el segell “Comerç de Confiança” per contribuir a reactivar l’activitat comercial.

Les Cambres de Comerç creen el segell “Comerç de Confiança” per contribuir a reactivar l’activitat comercial. El distintiu certificarà que l'establiment aplica els protocols sanitaris establerts a la Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d'Estat de Comerç.