dimecres, 17 juliol, 2019

Les empreses catalanes se segueixen internacionalitzant tot i la recuperació del mercat intern

L’economia catalana ha tancat el 2018 amb un creixement del PIB del 2,6%, segons l’Idescat, una taxa que és idèntica a l’estimada per a l’economia espanyola i 0,7 punts superior a la mitjana de la zona euro. En comparació amb els principals països de la zona euro, Catalunya s’ha situat en la banda alta en taxa de creixement del PIB el 2018.

Documents adjunts: