dijous, 6 setembre, 2018

Presentat l'informe de Conjuntura Econòmica del 2on trimestre de 2018, referit al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

L’anàlisi de l’activitat econòmica a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre corresponent al segon trimestre de 2018, aporta una visió general anual que pot resumir-se en un creixement de l’activitat econòmica per sobre del 2,5%. Tot i això, hi ha una sèrie d’indicadors que suggereixen que cal prendre aquesta dada amb molta cautela.