dimarts, 14 abril, 2020

Que cap empresa tanqui.

Article d'opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Jordi Just, president de la Cambra de Reus; Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Valls i Francesc Faiges, president de la Cambra de Tortosa.

"Que cap empresa tanqui". Aquest és el lema, més ben dit: és la voluntat d’actuació que adoptem les Cambres de Tarragona, Reus, Valls i Tortosa davant les greus repercussions econòmiques i socials que patim, i patirem, com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la pandèmia per Coronavirus.

Malauradament les previsions indiquen que l’impacte a l’activitat econòmica, tot i que encara sigui desconegut en tot el seu abast, serà complex i profund. I vindrà determinat tant per la durada en el temps del període de confinament i la limitació de l’activitat empresarial, com per la capacitat d’organització i resistència que tinguem per afrontar l’endemà mateix de la sortida al carrer, quan tocarà emprendre la reconstrucció.

Avui per avui totes les possibles solucions, remeis i actuacions són incertes. Els escenaris canvien d’un dia per l’altre. Però som del parer que els objectius fonamentals els tenim tots força clars: que cap empresa tanqui. Que cap empresa tanqui per manca d’informació, per incapacitat d’explotar sinèrgies, per sentir-se sola, per impossibilitat d’accedir a ajuts, per dificultats de trobar suport o per desconeixement de tot el que les Cambres els hi podem oferir.

En aquest sentit, com a institucions representatives, amb fort arrelament i trajectòria contrastada des de fa més d’un segle a les Comarques de Tarragona ara, més que mai, tenim la missió i la responsabilitat de prestar serveis a les empreses per defensar l’interès general dels empresaris, emprenedors i autònoms... els qui, en definitiva, integren el nostre ric i divers teixit socioeconòmic. I això volem fer-ho, necessitem fer-ho, des de la col·laboració amb l’administració per tal d’aconseguir un alt grau de coordinació que ens porti a emprendre i donar suport a les mesures urgents que cal implementar, amb una àmplia visió sectorial, territorial i de país.

Les línies d’actuació que proposem les Cambres han d’anar encaminades a:

Primer. Identificar les empreses i sectors que necessiten suport de forma més urgent. Considerem necessari obrir canals d’accés per atendre les demandes de les empreses i els autònoms. Resulta decisiu identificar restriccions o casuístiques, que encara que siguin molt particulars, seran recollides i gestionades per les Cambres i traslladades a l’administració competent o davant altres agents públics o privats.

Segon. És necessari oferir un recolzament continuïtat i un assessorament acurat per al sosteniment financer. I ajuts per al posicionament de les empreses davant el mercat, tant pel que fa a l’interior com a l’exterior. Proposem realitzar una oferta d’atenció el més personalitzada possible per poder fer recomanacions amb la màxima viabilitat. Estem parlant d’impulsar la formació, per a l’adaptació de les organitzacions al canvi. També de la recerca de finançament. L’impuls de la innovació. L’ajut per assolir la diversificació de mercats o de productes, així com de la millora de la gestió.

En aquest sentit serà molt important reforçar tots els escenaris virtuals. Davant la problemàtica de mobilitat que ens ve ja estem vivint un auge del canals online, la digitalització, les tasques en remot, el teletreball... caldrà donar-los-hi, continuïtat i perfeccionar-los. Fins a convertir en oportunitats el que ara ens poden semblar reptes.

D’altra banda, després de la crisi és previsible que el nombre d’aturats augmenti i molts treballadors es plantegin la necessitat d’emprendre petits negocis. Aquí també ens hi trobaran. Ens hi trobaran amb totes les nostres energies i experiència per orientar les diferents iniciatives cap a l’èxit.

Tercer. Cal conèixer en profunditat l’impacte de la crisi per detectar àmbits territorials o sectorials amb especials necessitats. Els sectors més castigats pel tancament obligatori com ara els establiments comercials, hotels, càmpings, restaurants... Així com determinats serveis orientats a les persones: gimnasos, perruqueries... Negocis que necessitaran mesures de xoc més específiques. Aquest segment d’activitats és especialment representatiu a les Comarques de Tarragona per la seva terciarització. És imprescindible, doncs, dissenyar i posar en pràctica polítiques de reactivació pels petits negocis. Si no es fa així es perdrà una part molt important i decisiva del nostre teixit productiu.

Quart i últim. És molt important fer difusió a totes les empreses, i a la societat en general, de la necessitat d’assegurar la supervivència de totes les activitats, així com del foment de l’emprenedoria,  en el ben entès que estem parlant de la base de la societat del benestar.

Està clar que, tot i la nostra voluntat, experiència i iniciativa, per tal de desenvolupar plenament  aquesta bateria d’actuacions ens cal, i per això l’hem demanat, finançament a les administracions.

Amb tot, les Cambres no defallirem pas. Amb el suport de les administracions anirem més ràpid en la consecució dels objectius. Però mentre aquest no arriba seguirem al peu del canó com sempre hem fet i farem per impulsar l’emprenedoria, fomentar la internacionalització, millorar la formació i ser bel·ligerants en la demanda de les infraestructures que ens són imprescindibles per garantir la competitivitat de les empreses i la seguretat en la mobilitat de les persones. I en aquests moments greus farem mans i mànigues per no desatendre cap empresa ja que el nostre objectiu no pot ser altre que aconseguir que cap empresa tanqui."