Ciberseguretat 2023

Programa d'ajudes Feder
Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa Ciberseguretat s’inscriu en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (en endavant POPE), amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 "Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes" del POPE, en el marc del títol de la prioritat d'inversió 2b: "Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC ", i contribueix a la consecució de l'objectiu específic OE.2.2.1. "Desenvolupar l'economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola" estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

El Programa de Ciberseguretat es materialitza a través de les següents accions:

- FASE I: Diagnòstic Ciberseguretat sense cost. El consultors de la Cambra elaboren un diagnòstic amb l’objectiu d'avaluar la teva situació actual en matèria de ciberseguretat i et recomanem projectes a implantar.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà de la implantació de les eines de ciberseguretat a implantar i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària. L'ajuda màxima que es pot obtenir és de 2.000 €.

Presentació sol·licituts:

Inici: A partir de les 9:00 hores del dia 28-02-2023

Fi: 17 de març de 2023  a les 14.00 h. El termini pot finalitzar abans si s'esgota el pressupost.

L'únic canal d'entrada serà  la seu electrònica de la Cambra:

https://sede.camara.es/sede/tortosa

Cal tenir un certificat digital vàlid i instal·lar a l'ordinador el programa Autofirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html