InnoCámaras 2023

Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

        Una manera de fer Europa

Programa d'ajudes Feder
 

Presentació de sol·licituts:

Inici: A partir de 9:00 h del dia 1 març de 2023.

Fins: a les 14:00 h  del dia 24 de març  de 2023 o abans si  s'esgota el pressupost.

Forma de presentació:

Telemàtica: https://sede.camara.es/sede/tortosa

Cal tenir un certificat digital vàlid i instal·lar a l'ordinador el programa Autofirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

PRESENCIAL NO ESTA PERMESA. SOLAMENT SEU ELECTRÒNICA