SOSTENIBILIAT 2023

Fons Europeu de Desenvolupament Rural

Una manera de fer Europa

Programa d'ajudes Feder
 

T'ajudem amb l'aportació de solucions per a la millora de la sostenibilitat mitjançant una metodologia que combina l'assessorament i ajuts directes a la innovació.

- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions de millores relacionades amb la sostenibilitat, en àmbits com la petjada de carboni, l’eficiència energètica, l’economia circular o la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 3.500€.

Presentació sol·licituts:

Inici: A  les 9:00 hores del dia 03-03-2023

Fi: 24-03-2023 a les 14.00 h. El termini pot finalitzar abans si s'esgota el pressupost.

L'únic canal d'entrada serà  la seu electrònica de la Cambra:

https://sede.camara.es/sede/tortosa

Cal tenir un certificat digital vàlid i instal·lar a l'ordinador el programa Autofirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html