TICCAMARAS 2019

Una manera de hacer Europa

Convocatòria TicCàmaras per a la prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per a la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de l'àrea de la Cambra de Tortosa.

Presentació de sol·licituds del 5 d'abril al 28 de juny de 2019.