CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS DESTINATS AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2017

LA CAMBRA DE TORTOSA DESTINARÀ 49.500 EUROS AQUEST ANY 2017 A AJUDAR A EMPRESES QUE CONTRACTIN JOVES MENORS DE 29 ANYS I 5.400 EUROS A EMPRENEDORS.

La Cambra de Comerç de Tortosa  destinarà aquest any 2017 un total de 49.500 €  a ajudes directes a empreses que contractin joves menors de 29 anys, a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), cofinançat pel Fons Social Europeu, i que s’emmarca en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social. L’objectiu que s’ha marcat la Cambra és aconseguir una vintena de contractes laborals. I 5.400 € en ajuts a emprenedors.

Les empreses rebran un ajut directe de 4.950 € per cada contracte formalitzat. Aquests hauran de ser a temps complert i tenir una durada mínima de sis mesos. Els joves hauran d’estar prèviament donats d’alta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i haver finalitzat, almenys, la fase de formació troncal o específica del Pla de Capacitació, que contempla el Pla Integral de Qualificació (PICE) de les Cambres de Comerç.

L'import, en el cas de les ajudes a persones emprenedores és de 1.800 €.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dissenyat per la Cambra d’àmbit estatal i dut a terme per les diferents Cambres del territori va néixer amb l’objectiu d’ajudar a joves d’entre 16 i 30 anys, disposats no només a formar-se, sinó a rebre una formació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball. A més, posa en contacte als participants amb empreses que necessitin ampliar plantilla, formant als joves segons els requisits del lloc de treball.

Les Cambres de Comerç actuen com a mediadors entre les empreses i els joves per augmentar les seves oportunitats laborals i posen a la seva disposició a un orientador laboral que es responsabilitza de guiar al jove durant el seu itinerari formatiu i apropar-lo a les empreses que demanin el seu perfil laboral.

Els joves poden inscriure’s al PICE anant directament a la Cambra de Comerç de Tortosa. A partir d’aquest moment, un orientador es fa càrrec de la formació, qualificació i possible inserció del jove. Analitza les seves competències, interessos i el grau de qualificació i elabora un perfil professional, derivant-lo posteriorment a un dels tres programes que composen el PICE: Capacitació, Mobilitat i Formació Dual. Cada pla està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.