La teva empresa necessita assessorament envers el Brexit?

Recomanacions per a les empreses en aquest període de transició per afrontar el Brexit

El Regne Unit ha sortit de la Unió Europea. Formalment, el dia 1 de febrer comença el període de transició del Brexit. A efectes pràctics, això significa el tret de sortida a la preparació per l’endemà. Per la desconnexió que, ara com ara, es preveu que hauria de ser l’1 de gener de 2021.

En aquest sentit, el marc normatiu que regula les relacions amb el Regne Unit, de moment, no canvia. Es manté tot inalterable amb un factor determinant que és la certesa que, després d’aquest període de transició, el Regne Unit ja no formarà part de la UE i no li serà d’aplicació les normes comunitàries.

El que pugui passar durant aquest 2020, en aquesta transició, és una incògnita. Tanmateix, l’envergadura de les negociacions que iniciaran la UE i el Regne Unit serà notable. Tant, que representants de la mateixa UE han manifestat els seus dubtes que es pugui concloure un acord en aquest període de temps.
No només això. Cal tenir present que, a partir de demà, el Regne Unit pot començar a negociar els seus acords bilaterals amb altres estats d’arreu del món. Una negociació paral·lela que podrien interferir en les mateixes negociacions amb la UE.

I, en aquest context, què han de fer les empreses?

  • En primer terme, serà necessari que, internament, analitzin les relacions que tenen amb el Regne Unit, ja sigui a nivell comercial com també pel que fa a treballadors o col·laboradors. Aquesta anàlisi pot ser senzilla en molts casos però també cal preveure la presència d’empreses britàniques en qualsevol fase de la cadena comercial; des de les diferents fases de producció, distribució fins a la comercialització. La intervenció d’empreses britàniques en aquesta cadena pot afectar, en major o menor mesura, en el marc de la relació comercial establerta.
  • En segon terme, les empreses han de seguir aquest procés de transició de prop. Tenir la tranquil·litat que, com dèiem, a partir d’ara i durant tot aquest any, el marc normatiu amb el Regne Unit no canviarà. Tanmateix, cal tenir present que aquest, efectivament, canviarà a partir de l’any que ve i això hauria de condicionar les decisions comercials que es prenguin en relació amb el Regne Unit.

Possibles escenaris del Brexit

  • Un cop detectats els punts susceptibles, és recomanable abordar-los en un pla de contingència per preveure els escenaris possibles. Quins són aquests escenaris? Doncs, bàsicament, preveure si hi ha acord UE-Regne Unit o no. Dit d’una altra manera, si hi ha Brexit dur o no.En el cas que no hi hagi acord (Brexit dur) l’impacte serà molt més gran dins les nostres empreses. Significarà que, de cop, el marc normatiu comunitari deixarà d’aplicar-se, que el Regne Unit podrà imposar lliurement els aranzels, tributs o barreres que unilateralment consideri oportunes i això podrà tenir un impacte que distorsioni relacions comercials fluides i fructuoses fins al moment.
  • Si, en canvi, la UE i el Regne Unit arriben a un acord comercial, s’haurà d’analitzar en quins termes es materialitza aquest acord. De ben segur que serà diferent de l’actual però aquest impacte, presumiblement, es veuria mitigat.

En qualsevol cas, les empreses han de tenir detectats, en la mesura del possible, aquests impactes i fer la seva pròpia transició del Brexit per tal que, tant si hi ha acord com si no, intentar reduir el seu impacte.

La teva empresa necessita assessorament envers el Brexit?

  • Contacta amb la Cambra al 977 441 537, el nostre responsable d’Assessorament Jurídic Internacional, t'assessorarà.