CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS DESTINATS AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2020

LA CAMBRA DE TORTOSA DESTINARÀ 39.600 EUROS AQUEST ANY 2020 A AJUDAR A EMPRESES QUE CONTRACTIN JOVES MENORS DE 29 ANYS I 600 EUROS A EMPRENEDORS.

Inici presentació sol·licituds 14 d'agost de 2020 a les 09.00 hores
Data fi: 31-12-2020 a les 14.00 hores

 

La Cambra de Comerç de Tortosa destinarà aquest any 2020 un total de 39.600€ a ajudes directes a empreses que contractin joves menors de 29 anys, a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), cofinançat pel Fons Social Europeu, i que s’emmarca en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social. L’objectiu que s’ha marcat la Cambra és aconseguir 8 contractes laborals. I 600 € en ajuts a emprenedors.

Les empreses rebran un ajut directe de 4.950 € per cada contracte formalitzat. Aquests hauran de ser a temps complert i tenir una durada mínima de sis mesos. Els joves hauran d’estar prèviament donats d’alta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i haver finalitzat, almenys, la fase de formació troncal del Pla de Capacitació, que contempla el Pla Integral de Qualificació (PICE) de les Cambres de Comerç. L'import, en el cas de les ajudes a persones emprenedores és de 600€ per beneficiari.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dissenyat per la Cambra d’àmbit estatal i dut a terme per les diferents Cambres del territori va néixer amb l’objectiu d’ajudar a joves d’entre 16 i 29 anys, disposats no només a formar-se, sinó a rebre una formació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball. A més, posa en contacte als participants amb empreses que necessitin ampliar plantilla, formant als joves segons els requisits del lloc de treball.

Les Cambres de Comerç actuen com a mediadors entre les empreses i els joves per augmentar les seves oportunitats laborals i posen a la seva disposició a un orientador laboral que es responsabilitza de guiar al jove durant el seu itinerari formatiu i apropar-lo a les empreses que demanin el seu perfil laboral. Els joves poden inscriure’s al PICE anant directament a la Cambra de Comerç de Tortosa. A partir d’aquest moment, un orientador es fa càrrec de la formació, qualificació i possible inserció del jove. Analitza les seves competències, interessos i el grau de qualificació i elabora un perfil professional, derivant-lo posteriorment a un dels tres programes que composen el PICE: Capacitació, Mobilitat i Formació Dual. Cada pla està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.