Competitivitat

Volem afavorir la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la prestació de serveis i realització de projectes i actuacions enfocats a detectar aquells punts de les empreses en què hi ha oportunitats de millora, tant si són d’organització, de procés o de producte.