PROGRAMA DE COMERÇ MINORISTA-CONVOCATÒRIA 2022

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

 

El Programa de Comercio Minorista és una iniciativa de les Cambres de Comerç espanyoles i compta amb el recolzament i finançament FEDER i del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo a través de la Secretaria de Estado de Comercio.

La Cambra de Comerç de Tortosa és beneficiaria del “Fons Europeu de Desenvolupament Regional”.

El personal tècnic realitzarà una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç i identificarà els teus punts forts i febles en àrees clau del negoci. A partir de l’anàlisi, et proporcionarà recomanacions clau per optimitzar la gestió del teu establiment comercial.

Què ofereix la Cambra?

Amb el Programa de Diagnosi d’Innovació Comercial 2022, subvencionat al 100%, posem a l’abast de les pimes del sector del comerç al detall una eina clau perquè pugueu revitalitzar i optimitzar la gestió del vostre establiment comercial.

Descripció:

Un tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç i identificarà els punts forts i febles en set àrees clau del negoci. Sobre la base d’aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.

A través del DIC s’aconsegueix:

 • Una proposta de millora competitiva orientada a una gestió proactiva del comerç.
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents.
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.
 • Determinar quines estratègies d’innovació són més fàcils d’implementar en l’establiment i/o empresa.
 • Valorar el grau d'innovació implementat en el comerç.
 • Propostes de millora per a la presencia en les xarxes socials i web.

Destinataris:

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic. i que estiguin donats d’alta a algun epígraf de l’IAE del grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47), excepte les farmàcies i establiments que hagin participat en el programa amb posterioritat al 31 de desembre de 2015.

Metodologia:

El procediment consisteix en un assessorament personalitzat a través de la presa de dades per part d’un tècnic-consultor de la Cambra que realitzarà les visites necessàries al teu comerç.

El consultor sol·licitarà la informació addicional que necessiti per completar el diagnòstic.

Com a resultat del treball, el consultor lliurarà un informe amb el resultat del diagnòstic i les propostes recomanades.

El temps necessari per completar el treball se situa entre un mes i un mes i mig.

Què s’analitza?

La diagnosi DIC es centra en la valoració de set aspectes clau en la gestió del punt de venda:

 1. Característiques generals del comerç.
 2. Entorn comercial i factors d’atractivitat i competencials.
 3. Imatge externa de l’establiment comercial.
 4. Imatge interna de l’establiment comercial.
 5. Gestió del punt de venda.
 6. Màrqueting i comunicació.
 7. Política comercial i gestió financera.
 8. Presència a les xarxes socials.
 9. Web i venda on line
 10. Grau d'implementació informàtica.

I després?

Un cop completada la Diagnosi, si necessiteu ajuda per implantar les millores recomanades, podeu rebre suport a través d’accions de formació i de serveis que us permetran aprofundir i millorar el potencial de l’empresa i la seva projecció futura.

Preu:

Les DIC que es realitzin dintre d’aquest programa l’any 2022 són totalment gratuïtes per a l’empresari al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Termini:

Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Tortosa abans que s’esgoti la partida destinada al projecte per poder beneficiar-se de la subvenció. Podeu realitzar la sol·licitud telemàticament, a través de la seu electrònica de la Cambra, o presencialment a la seu de l'entitat (C/ Cervantes, 7 de 43500 Tortosa-Tarragona).

El nombre de diagnosis es limitat i s’atendran per estricte ordre d’arribada. Si necessiten ampliar informació sobre el Programa Diagnosi d’Innovació Comercial 2022 ho podeu fer a través de la web Programa de comercio minorista o al telèfon 977 441 537 o email tortosa@cambratortosa.com

Avantatges que us oferim:

 • Poder accedir a un programa 100% subvencionat, no us suposarà cap cost ni haureu d’avançar cap import per beneficiar-vos del servei.
 • L’equip tècnic de la Cambra de Comerç de Tortosa té un coneixement específic del territori i de la base comercial local, el que determina una major precisió en l’anàlisi.
 • Una visió externa i experta del vostre negoci.

Beneficis per a l’empresa:

 • Aconseguir una proposta de millora competitiva centrada en el vostre negoci i la gestió del punt de venda.
 • Un suport concret per treure més profit del propi negoci i del local comercial.
 • Conèixer i aplicar noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.

Presentació sol·licituds:

INICI: 13-05-2022 A LES 09:00 H

FI: 15-11-2022 A LES 14:00 H

Més informació:

Tel. 977 441 537

Email: tortosa@cambratortosa.com