Formació Personalitzada

La formació contínua és un procés de millora i de motivació per als treballadors d'empresa: la seva eficàcia es comprova en la seva utilitat.

Per aquest motiu cal que estigui centrada en habilitats i actituds i sigui pràctica per a poder obtenir els resultats requerits.

Tipus de programa que podeu seguir a la Cambra de Comerç de Tortosa, en funció de la seva durada, metodologia i continguts.

  • Programes d'alta direcció: Dirigits a empresaris, alts directius i/o comandaments intermedis que vulguin progressar en la seva trajectòria professional
  • Cursos de curta durada: Acostument a oferir coneixements concrets per a resoldre necessitats immediates.
  • Seminaris: Permeten mantenir-se informat i actualitzar les novetats en determinats aspectes, incorporant les habilitats bàsiques exigibles.
  • Tallers: Es caracteritzen per la seva metodologia eminentment pràctica orientada a resoldre problemàtiques concretes, comprovar habilitats i coneixements, etc.
  • Jornades de competitivitat: El seu objectiu és orientar l'empresa en un context molt competitiu, canviant i complex per a assolir millors nivells de rendibilitat i sostenibilitat.