Certificats d’Origen

Més informació:

Eva Montagut

emontagut@cambratortosa.com

tortosa@cambratortosa.com

+34 977 441 537

Els Certificats d'Origen són documents destinats a provar l’origen de les mercaderies, és a dir, autentifiquen que les mercaderies són d’origen comunitari.

En tots els casos l'acreditació de l’origen de les mercaderies resulta imprescindible per determinar l’aranzel aplicable a la importació així com els règims preferencials derivats dels acords entre països