Quaderns ATA

Passaport de mercaderies

Més informació:

Manoli Ferrer

mferrer@cambratortosa.com

+34 977 441 537

Què són i per què serveixen

Els Quaderns ATA permeten viatjar fora de les fronteres amb qualsevol tipus de mercaderia que no sigui de naturalesa perible (aliments i begudes), o que requereixi una elaboració o reparació, sense cap tràmit i sense haver de dipositar fiança a les duanes dels països que es visiten.

Per fires i exposicions de caràcter comercial, privades o oficials.

Per transportar els mostraris a diferents països sense haver de canviar de documentació.

Per moure mercaderies i equips per la realització de treballs de tipus professional: premsa, ràdio, cine, instal·lacions tècniques, teatre, esdeveniments esportius, etc.

Preu: 165,00 €

Lliurament: 5-6 dies laborables.

Documents adjunts: