Demarcació

La missió i essència de la Cambra de Comerç de Tortosa van més enllà dels serveis oferts, aquest és el nostre element diferenciador: treballem per a què les empreses creixin, guanyin i es consolidin, però també busquem el benefici i creixement econòmic i social de les Terres de l'Ebre.

La Cambra esdevé així un gran dinamitzador econòmic del nostre territori, desenvolupant una important activitat per ajudar a optimitzar les diferents possibilitats de promoció econòmica de les nostres comarques.

Una altra tasca destacada en aquest àmbit, és la defensa de l’execució d’infraestructures clau pel territori: xarxes viàries i ferroviàries, infraestructures logístiques i de telecomunicacions, aspectes importants per contribuir a millorar la competitivitat del nostre teixit empresarial.

 

Baix Ebre:

Montsià:

Ribera d'Ebre: