El President

El President és l'òrgan que ostenta la representació de la Cambra. També ostenta la presidència del Comitè Executiu i de tots els òrgans col·legiats, i és responsable de l'execució dels seus acords.

Des del 6 de juny de 2019, el President de la Cambra de Tortosa és Francesc Faiges.