dijous, 24 desembre, 2020

Les Cambres reclamen urgentment a l’Estat llum verda per habilitar les farmàcies com a punts de cribratge per tallar les cadenes de contagi

També exigeixen noves vies de finançament per ajudar les empreses, ja sigui a través d’un crèdit MEDE o mitjançant l’emissió de deute públic al mercat.