dimarts, 7 setembre, 2021

Presentat l'Informe de Conjuntura Econòmica del 2n. trimestre del 2021, referit al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Les economies avançades creixeran més de l’esperat i les emergents menys del previst. El segon trimestre de 2021, l’ocupació ha crescut en 17.000 persones respecte de l’any 2020. Les exportacions ja han recuperat els nivells previs a la pandèmia. Tot i el creixement que ha  experimentat el comerç exterior, encara no s’han assolit els nivells de 2019 per les importacions. El dinamisme econòmic a curt termini, dependrà de la recuperació, de la normalitat i l’ocupació turística. A llarg termini, pel dinamisme inversor i els canvis en l’estructura del mercat laboral.

  • L’ocupació ha augmentat un 5,3% en dades interanuals (6,5% en serveis i 9,6% en construcció) i la taxa d’atur ha disminuït fins al 12,68%.
  • Els contractes laborals han augmentat més que a Catalunya, els ERO s’han reduït i han augmentat el nombre d’empreses.
  • Els crèdits bancaris només augmenten un 2,14% tot i els baixos interessos i la gran liquiditat, i els dipòsits incrementen un 11,51%.
  • L’IPC ha augmentat un 3,3% per la pujada dels preus del petroli i l’electricitat, que han repercutit en l’habitatge i el transport.
  • El comerç exterior s’ha recuperat gràcies a l’increment de les exportacions en un 37,62% i de les importacions en un 29,18%.