dijous, 9 desembre, 2021

Presentat l'Informe de Conjuntura Econòmica del 3er. Trimestre del 2021 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

El tercer trimestre de 2021 mostra uns indicadors a l’alça com a continuació del període anterior, encara que lleugerament inferiors als de 2019. En una visió global a mitjà termini, hi ha dos elements que preocupen pels efectes que poden tenir en una economia que va adaptant-se als brots de la pandèmia. El que preocupa en aquests moments és la crisi dels subministraments, el preu de l’energia i les conseqüències que poden tenir sobre la variació de preus.