Accions de Promoció

Més informació:

Francesc Minguell

fminguell@cambratortosa.com

+34 977 441 537

A continuació es llisten les missions o projectes empresarials realitzats o pendents de propera realització:

Destinació Data Sector Cambra origen Descarregar
GUINEA EQUATORIAL I CAMERUN 05/02/2018

OPORTUNITATS DE MERCAT/SECTORS PRIORITARIS:
Productes de gran consum: alimentació, begudes...

TORTOSA Convocatòria