Accions de Promoció

Més informació:

Francesc Minguell

fminguell@cambratortosa.com

+34 977 441 537

A continuació es llisten les missions o projectes empresarials realitzats o pendents de propera realització:

Destinació Data Sector Cambra origen Descarregar
Missió empresarial a MARROC 11/06/2018

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris: Agroalimentari, serveis, hàbitat, maquinària...

Tortosa convocatoria_marroc_juny_2018.pdf
Missió empresarial a GUINEA EQUATORIAL 25/06/2018

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris: Productes de gran consum: Alimentació, begudes,...

Tortosa convocatoria_guinea_equatorial_juny.pdf
Missió empresarial a XINA 09/09/2018

Productes de gran consum: Alimentació gourment, begudes i productes per supermercats

Tortosa convocatoria_xina_2018.pdf