Missions a Àfrica

Més informació:

Xavier Mompel

internacional@cambratortosa.com

Abdesalem Amougar

internacional2@cambratortosa.com

+34 977 441 537

Viatjar als països africans per prospectar oportunitats de negoci no sempre és fàcil ni productiu.

Les missions comercials de la Cambra de Tortosa a l’Àfrica Occidental, l’Àfrica Austral i l’Àfrica de l’Est inclouen una agenda individualitzada de contactes empresarials elaborada d'acord amb l'objectiu de cada empresa participant. El consultor que des del destí us acompanya i atén, també us proposa participar en activitats col·lectives d’intercanvi amb empreses i organismes locals.

Aixeca oportunitats de negoci internacional viatjant amb altres empresaris i amb nosaltres, per a major seguretat i eficiència de resultats. Les missions comercials directes poden ser sectorials o plurisectorials, i subvencionables.