Eficiència energètica

L'estalvi ens fa més competitius.

Consulta'm

Manoli Ferrer

mferrer@cambratortosa.com

Tel 977 441 537

A la nova Cambra

Comptem amb tu


Oferim les millors solucions per estalviar energia de forma eficient:

• SERVEI DE CONTRACTACIÓ ENERGÈTICA. Buscar la idoneïtat de contracció energètica de l’empresa en quan a tarifa, potència i subministrador. La Cambra li porta com a mínim 5 ofertes de mercat lliure de subministrament, aquest servei no està lligat amb cap comercialitzadora; això li permet oferir en tot moment els millors preus de mercat.

• SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA: Es realitza una gestió comptable dels consums energètics i es faciliten indicadors de referència i alertes energètiques. Duració un any. L’empresa iniciarà un procés de millora continua en l’ús de l’energia, amb l’acompanyament permanent i l’impuls de la Cambra.

• SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS ENERGÈTICS: Tramitació de subvencions, preparant la documentació tècnica i econòmica necessària.

• SERVEI D’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA: Comprèn del prediagnòstic energètic, auditoria energètica i implantació d’un sistema de Gestió Energètica segons ISO 50001.

• SERVEI DE MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA: Instal•lació d’un sistema de monitorització, anàlisi de les dades i proposta de millores.

• ASSESSORAMENT EN FISCALITAT AMBIENTAL: Deduccions fiscals per a les empreses amb inversions en medi ambient.