SERVEI JURÍDIC INTERNACIONAL I LOGÍSTIC

Més informació:

Francesc Minguell

internacionaljuridico@cambratortosa.com

fminguell@cambratortosa.com

+34 977 441 537

Proporcionem a la teva empresa la formació, l’assessorament i acompanyament en un equip de professionals en comerç exterior. Treballant en xarxa amb operadors logístics autoritats portuàries, agents de duanes, cambres de comerç i oficines comercials a l’exterior, ambaixades, Camara de comerç internacional, i també en la col·laboració amb les diferents administracions.

El teu equip d’experts en assessorament jurídic internacional.

 • Francesc Minguell Director gerent de la Cambra/Responsable del departament.
 • Marta Torrents  Advocada especialitzada en comerç exterior i duanes.
 • Pau Gisbert Secretari general de la Cambra/ Advocat en dret internacional.

Contacta amb noslatres al mail: internacionaljuridico@cambratortosa.com

Alguns dels nostres serveis en formació i acompanyament a l’empresa.

 • L’impacte del coronavirus en el comerç internacional: Duanes i tramitacions.
 • INCOTERMS 2020 – Elements contractuals, com s’utilitzen. En col·laboració amb la ICC.
 • Origen de les mercaderies- Porta la teva partida aranzelària i analitzem quin és l'origen de la teva mercaderia.

Brexit: duanes i contractació.

 • Com protegir-se davant d'una sortida de “Brexit dur”. Què s'ha de tenir en consideració a nivell (i) Duaner; (ii) origen (iii) contractació – clàusules contractuals a revisar amb el Brexit -logística, aranzels, llicències, jurisdicció...

Què hi ha darrera del DUA?

 • T'ensenyem en directe com es fa un DUA i els elements clau que s'han d'entendre.

Puc ser OEA (Operador Econòmic Autoritzat)?

 • Què necessito.
 •  Quan ser OEA és òptim per a la meva empresa.

Línia de serveis jurídics internacionals i duaners.

Número d’exportador autoritzat: Avantatges- Estudi i valoració, tramitació i obtenció.

Sisitema REX (Sistema de Registre d’Exportadors): És un sistema de justificació de l'origen preferencial de les mercaderies per al seu comerç internacional (exportació i / o importació).

Seguretat en el tràfic internacional. Quins són els eixos claus que les empreses han de tenir reforçats per poder operar amb garanties a nivell internacional (formes de pagament, contractació, elements duaners, assegurances, propietat intel·lectual...).

Auditories dels processos internacionals i duaners de les empreses.

Revisió de l’àmbit de protecció de dades a nivell internacional.

Condicions i Procediments:

 • En grups reduïts esbrinem totes les oportunitats que tenen els tractats preferencials.
 • Atendrem de forma minuciossa les consultes dels clients.
 • Wordkshop mensual, gratuït per totes les empreses membre Cambra.
 • Efectuarem sessions que puguin acollir un nombre de clients o pels òrgans de govern de la Cambra – comissions consultives/grups de treball (màxim 5 accions anuals).
 • Facilitarem la informació per desenvolupar línies de serveis.
 • Obtenció dels outputs de la reunió: notes per als òrgans de govern, notes pels mitjans, accions de serveis directes, formacions, posicionaments...
 • Pot haver també algunes trobades fora de la pròpia Cambra, i que siguin les empreses les que acollin la trobada o proposar a ens, com en diferentes autoritats portuaries.

Nou mercat UKCA

 • Per als productes que actualment porten el marcatge CE, la majoria hauran de portar el nou marcat UKCA per entrar al mercat britànic a partir de l'1 gener 2022. El Govern Britànic aconsella que les empreses comencin a fer efectiu el canvi a UKCA el més aviat possible, per garantir que s'hagi completat el canvi abans de la data límit.