Llist@ de Correu

President
Francesc Faiges
president@cambratortosa.com

Director – Gerent
Francesc Minguell
fminguell@cambratortosa.com

Secretari General Accidental
J. Pau Gisbert
secretari@cambratortosa.com

Àrea Internacional
Francesc Minguell
internacional@cambratortosa.com

Àrea de Comerç Interior, Turisme, Formació i Protocol
Carme Canalda
ccanalda@cambratortosa.com

Àrea d’Administració i Finances
Manoli Ferrer
mferrer@cambratortosa.com

Auxiliar Tècnic Àrees
Eva Montagut
emontagut@cambratortosa.com

Auxiliar Tècnic Àrea d’Administració i Finances/OGE
Stephane Vacheresse
oge@cambratortosa.com
tortosa@cambratortosa.com

Comunicació i Premsa
Eduard Prats
premsa@cambratortosa.com