AJUTS I SUBVENCIONS GENERALITAT

  • Ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial.

  • Ajuts LEADER: aquests ajuts estan destinats tant a emprenedors, microempreses i PIMES, com a EMD’s, Ajuntaments i Consells Comarcals tant del Baix Ebre com del Montsià. 

  • Les sol·licituds d’ajuts s’han de fer telemàticament mitjançant següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8395_Ajuts-Leader-per-al...