Ple de Govern de la Cambra de Comerç de Tortosa

Òrgans de Govern


Els Òrgans de Govern de la Cambra són:

El Ple: que és l'òrgan suprem de govern i representació i es compon de 21 membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l'activitat econòmica de la demarcació, i de 2 membres més escollits entre les propostes de les organitzacions empresarials.

El Comitè executiu: és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.