Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra, es compon de DOTZE membres, i està format pel President, el Vicepresident 1er., el Vicepresident 2on., el Vicepresident 3er., el Tresorer, i SET Vocals:

 

President:                                Francesc Faiges Borràs

Vicepresident 1er                    Jordi Ferrer Altadill

Vicepresident 2on                   Víctor Brunet Subirats

Vicepresident 3er                    José Ferré Estorach

Tresorer                                   Raquel Ripolles Julve

Vocals                                    

                                                Joan Guillén Guillén

                                                Joaquim Subirats Brull         

                                                Jordi Zaragoza Anglès