PROGRAMA DE TURISME-CONVOCATÒRIA 2017

Una manera de hacer Europa.

Els beneficiaris d'aquest servei d'assessorament de turisme són PIMES, microempreses i autònoms del sector turístic interessats en millorar la seva competitivitat. Assessors de turisme de la Cambra us revisen la vostra estratègia, diagnostiquen els vostres punts forts i dèbils, i realitzen un Informe de recomanacions sobre innovació, TIC, medi ambient, formació, idiomes, TIC, i altres aspectes del vostre negoci turístic. Participant en aquesta fase de diagnòstic, obriu la porta a que la Cambra faci una proposta de Projecte d'implantació de solucions TIC o d'innovació, i que a posteriori acompanyi la seva implantació en condicions econòmicament favorables. La participació de cada empresa al Programa de Competitivitat Turística (PCT) és per ESTRICTA CONVOCATÒRIA.