SEGELL COMERÇ DE CONFIANÇA

El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustos exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques de conformitat amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'activitat comercial a Establiments Físics i no sedentaris publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç de el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Necessites acreditar les mesures de seguretat i higiene del teu establiment comercial?

A la Cambra de Comerç de Tortosa:

  • Emetem el segell Comerç de Confiança per reforçar la relació amb els teus clients.
  • Dirigit a establiments comercials de compravenda de productes i / o serveis.

El comerç haurà d'emplenar la sol·licitud i aportar la documentació sol·licitada, que inclou una declaració responsable en la qual, entre altres qüestions, es compromet a l'elaboració d'un Protocol i Guia de Bones Pràctiques.

Sol·licita’ns informació complimentant el següent formulari:

Informació Online