PROGRAMA DE TURISME-CONVOCATÒRIA 2020

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Espanya i les Cambres de Comerç han posat en marxa els Diagnòstics a pimes turístiques en el marc de el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent FEDER 2014-2020 (POCInt), estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) i Cambra Comerç de Tortosa.

Aquest Programa té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de el sector turístic, mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, per tal d’impulsar l’adopció, per part de les empreses del sector de metodologies i solucions que permetin millorar la seva situació competitiva.

Per a la presentació de les sol·licituds s’ha de realitzar a través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

Presentació sol·licituds:

Inici: 12-08-2020 a les 09.00 h

Fi:    15-02-2021 a les 14.00 h

Lloc: Seu electrònica

 

Més informació:

Tel: 977 441 537

Email: tortosa@cambratortosa.com