ELECCIONS 2023 Procés electoral per a la renovació dels organs de govern de la Cambra

Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

Informació institucional

Secretaria general

Pau Gisbert Monblanc

secretarigeneral@cambratortosa.com

 

 

 

 

 

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa