OGE-Cambra

+ informació

Stephane Vacheresse

oge@cambratortosa.com

+34 977 44 15 37

Què és l'OGE?
 

És un únic punt de tramitació per a les empreses i que a través de la resolució immediata i la simplificació dels tràmits, la proximitat i les noves tecnologies, doni servei a empresaris i professionals i els faciliti l'acompliment de les seves obligacions davant l'Administració.

L'OGE actualment gestiona, de manera unificada, d'una banda els tràmits que cal iniciar per la posada en marxa o modificació substancial d'una activitat industrial o turística i que són competència d'una sèrie de Departaments de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt de tràmits que es poden fer a l'OGE es recullen al Catàleg de tràmits.