Cambra Comerç Tortosa, la Casa Brunet

La Cambra

A la Cambra de Comerç de Tortosa “COMPTEM amb tu” per a que puguis aprofitar-la com a eina per millorar la teva competitivitat.

La Cambra de Comerç de Tortosa és una institució centenària integrada per empresaris de tots els sectors econòmics de la seva demarcació per a servir als mateixos empresaris que la integren. Creada a l’any 1908 amb una voluntat i compromís de servei cap a l’empresa ebrenca, s’ha adaptat al llarg de tots aquests anys a les exigències de les diferents conjuntures econòmiques i jurídiques.

Avui dia, aquesta voluntat i compromís de servei cap a l’empresa és manté i s’ha adaptat tant a les necessitats actuals de les empreses com al nou marc normatiu de la Llei 4/2014. Així aquest servei de la Cambra de Comerç de Tortosa es realitza des de dues vessants clarament diferenciades: el servei directe cap a l’empresa enfocat a la satisfacció d’un interès particular de l’empresa; i el servei indirecte, més difús i més institucional enfocat cap a la satisfacció i defensa dels interessos generals del comerç, de la indústria i de la navegació de les comarques del Baix Ebre, del Montsià i dels municipis de Rasquera i Ginestar.

Ambdós serveis es troben emparats pel principal actiu que hem forjat al llarg de la nostra història: la xarxa cameral. El mateix nom de cambra de comerç i la xarxa mundial d’altres cambres de comerç és una eina fonamental, reconeguda internacionalment, que obre moltes portes a nous mercats perquè es una garantia de seriositat, de confiança, i, sobre tot, de feina ben feta i d’èxit empresarial. A la Cambra de Comerç de Tortosa “COMPTEM amb tu” per a que puguis aprofitar-la com a eina per millorar la teva competitivitat.