FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

FORMACIÓ + EMPRESA = TREBALL QUALIFICAT

La Cambra de Comerç ajuda a les empreses a participar en la Formació Professional Dual amb garanties de qualitat.

 

Què és la Formació Professional Dual en l’empresa?

La formació Professional Dual combina la formació acadèmica d’un alumne amb l’aprenentatge en una empresa, d’aquesta manera s’aconsegueix una millor qualificació dels participants i una implicació més activa de l’empresa en el procés formatiu de l’alumnat.

Quins avantatges i/o beneficis obtindrà l’empresa?

 • Persones qualificades a mida de la teva empresa.
 • Assegures les contratacions amb les millors garanties.
 • Tindràs persones formades segons les necessitats de l’empresa.
 • Es reconeix la teva funció com agent formatiu.
 • Apropament de les Pimes amb els centres educatius.
 • Afavoreix l’actualització continua i l’adequació del sistema educatiu.

Quins avantatges i/o beneficis obtindrà l’alumne?

 • Adquereix una experiencia professional de valor en el mercat de treball.
 • Orienta els seus estudis sobre els requeriments de la realitat empresarial.
 • Aconsegueix una major motivació per seguir formant-se.
 • Integrar-se progressivament en les responsabilitats de l’empresa.
 • Incorporar-se al mercat de treball en les millors condicions.

A qui va adreçat?

 • Al teixit empresarial i a l’alumnat de FP DUAL.
Documents adjunts: