Altres Certificats

Expedim els certificats que necessites en la teva activitat mercantil.

Més informació:

Manoli Ferrer

mferrer@cambratortosa.com

+34 977 441 537

 

Pertinença al cens de Cambra
Certifiquem que la teva empresa està inscrita al nostre cens públic.

Certificat de coneixement de marca
Acreditem la notorietat de la teva marca.

Certificat d'usos i costums mercantils
Certifiquem les pràctiques comercials de la teva empresa.

Certificat de capacitat i moralitat mercantil
Acreditem la teva solvència comercial.