TicCámaras 2023

Una manera de hacer Europa

Convocatòria TicCàmaras per a la prestació de serveis de suport a la incorporació de les TIC, així com per a la concessió d'ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de l'àrea de la Cambra de Tortosa.

El Programa TICCámaras consta de dues fases:

- FASE I: Diagnòstics TIC sense cost. Assessors tecnològics de Cambra de analitzen el nivell d'aprofitament de les tecnologies en el teu negoci i et recomanen opcions de millora relacionades amb productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 3.500€.

Presentació sol·licituts:

Inici: A partir de les 9:00h. del dia 28 de febrer de 2023

Fi: 17 de març de 2023 a les 14.00 h. El termini pot finalitzar abans si s'esgota el pressupost.

L'únic canal d'entrada serà  la seu electrònica de la Cambra:

https://sede.camara.es/sede/tortosa/tramites/TR0000004817

Cal tenir un certificat digital vàlid i instal·lar a l'ordinador el programa Autofirma: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html